Obowiązkowa kwarantanna po przyjeździe do Polski

nowe obostrzenia na granicach

Polacy wracający z Holandii na Wielkanoc do ojczyzny w pułapce? Polski rząd zmienia przepisy dotyczące wjazdu na teren Rzeczypospolitej. Na wszystkich, zarówno przyjeżdżających, przylatujących czy przypływających czekają nowe sankcje. Dotkną one również Polaków wracających z Holandii. Co przygotował dla wracających migrantów zarobkowych i innych odwiedzających nasz kraj, rząd w Warszawie?

Polskie władze ogłosiły, iż od 30 marca ujednolicone zostaną zasady dotyczące kwarantanny dla osób przybywających do naszego kraju. Nie będzie rozróżnienia między lepszymi i gorszymi. Nie będzie podziału na transport samochodowy, wodny czy lotniczy. Pozostanie jednak podział na przybyszy ze strefy Schengen, jak i spoza niej.

rozliczenie podatku z Holandii

 

Kwarantanna

Na dzisiejszej konferencji prasowej rzecznik rządu i wiceminister infrastruktury podali informacje dotyczące kwarantanny, dla osób, które będą przekraczać polską granicę od 30 marca. Wszystkich przyjezdnych będzie obowiązywać obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna. Osoby przekraczające granicę (strefa Schengen) mają poddać się izolacji w miejscu wyznaczonym (np. dom rodzinny), chyba że posiadają negatywny wynik testu na obecność COVID-19. Dokument tego typu będzie zwalniał z obowiązku kwarantanny.

Przybysze spoza strefy Schengen nie muszą wykonywać takiego testu w miejscu, z którego przybywają. Nawet bowiem negatywny wynik nie będzie ich zwalniał z obowiązku odbycia kwarantanny w Polsce. Musza oni wykonać test w Polsce. Do czasu uzyskania negatywnego wyniku obowiązuje ich kwrantanna.

 

 

Testy w Polsce?

Warto pamiętać o jeszcze jednym ważnym fakcie. Jeśli przekraczamy granicę mamy obowiązek posiadania aktualnego negatywnego wyniki testu (jak widać na rządowym wpisie powyżej), dzięki temu nie obowiązuje nas kwarantanna. Test taki możemy jednak wykonać również w  Polsce. Gdy da nam on wynik negatywny, zostaniemy z automatu zwolnieni z obowiązku izolacji. W teorii może to oznaczać, iż bardziej będzie się opłacało wykonać badanie już po przyjeździe do ojczyzny. W Polsce bowiem będzie ono po prostu tańszy. Redakcja zaleca jednak wykonać test jeszcze w Holandii. Dzięki temu unikniemy problemów na granicy (nawet możliwości zawrócenia) i ewentualnej wizyty policji, sanepidu w domu. Testy w Polsce tyczą się bowiem podróżnych spoza strefy Schengen.

 

Nowe zasady w skrócie

  • Kwarantanna obowiązuje wszystkich przybywających do Polski niezależnie czy korzystają z transportu indywidualnego lub zbiorowego.
  • Z obowiązkowej kwarantanny przyjezdnych ze strefy Schengen może zwolnić test wykonany przed przekroczeniem granicy. Musi to być test PCR lub antygenowy i można go wykonać nie wcześniej niż na 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Badanie musi dać wynik negatywny.
  • Z kwarantanny zwalnia również test wykonany po przybyciu do Polski (dotyczy głównie ludzi spoza strefy Schengen). Do czasu otrzymania wyniku obostrzenie to jednak obowiązuje.

Kontrole na granicach

Czy z racji tego wrócą kontrolę na granicach, tak jak ma to miejsce z Czechami i Słowacją? Na chwilę obecną nie. Ruch na granicy z Niemcami będzie odbywać nie normalnie. Możliwe jednak są wyrywkowe kontrole przeprowadzane przez policję i służby graniczne. Ich funkcjonariusze mają sprawdzać, czy przyjezdni posiadają aktualne negatywne wyniki testów, a jeśli, nie czy posiadają dokumenty, w których wskazane jest miejsce przejścia kwarantanny. Dane z tych blankietów będą przekazywane lokalnej policji i sanepidowi, tak by służby te mogły sprawdzić, czy dany przybysz przestrzega obowiązku izolacji.

 

rozliczenie podatku z Holandii