Najniższe bezrobocie od początku kryzysu

bezrobocie najmniejsze od początku epidemii

Dobre wiadomości napływają z rynku pracy Królestwa Niderlandów. Po raz pierwszy od początku epidemii koronawirusa liczba bezrobotnych w Holandii spadła poniżej 300 tysięcy osób. Zmniejszyła się również gwałtownie liczba osób korzystających z zasiłków dla bezrobotnych.

rozliczenie podatku z Holandii

W czwartek Holenderski Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące bezrobocia z minionego miesiąca. W czerwcu liczba bezrobotnych wyniosła 297 000 osób, co przekłada się na 3,2% bezrobocie. Wynik ten jest najniższym od momentu rozpoczęcia kryzysu koronowego. Wraz z nastaniem epidemii liczba osób, które straciły pracę początkowo wzrosła, by potem przez pewien czas się wahać, aż z czasem osiągając tendencję spadkową, stale jednak pozostając na poziomie powyżej 300 000 osób bezrobotnych.

Gwałtowny wzrost

W marcu ubiegłego roku, gdy COVID-19 przybył do Holandii, zastał kraj ze stopą bezrobocie na poziomie 2,9%. W sierpniu wynik ten oscylował już na poziomie 4,6%. Było to swoiste apogeum. Od tego momentu liczba poszukujących pracy powoli zaczęła spadać. Trend ten został przerwany jednak w lutym tego roku, gdy to znów pojawił się delikatny wzrost. Było to jednak na szczęście tylko jednorazowe tąpnięcie i w następnych miesiącach znów nastąpiły spadki.

Aplikacja do rozliczenia podatku z Holandii

Powody

Spadek bezrobocia, zdaniem ekonomistów, opiera się na dwóch filarach. Po pierwsze budząca się po covidowej drzemce gospodarka znów wchodzi na obroty i potrzebuje siły roboczej. Po drugie, część społeczeństwa po prostu przestała szukać pracy. Porzucenie aktywnych działań w tym zakresie powoduje zaś, iż ludzie ci nie są uznawani przez UWV za grupę ludności pracującej (aktywnej zawodowo). Ten drugi przypadek miał miejsce zwłaszcza po połowie roku 2020, kiedy to ludzie starali się przeczekać ciężki okres.
Czerwiec 2021 wyglądał jednak inaczej. Wzrosła liczba osób, które ponownie rozpoczęły poszukiwania, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Napływ ten jednak nie tyle nie zatrzymał spadków. Pracy było tyle, iż rynek po prostu wchłonął nowych poszukujących zatrudnienia. Widać to zresztą, gdy spojrzymy na dane. Przed kryzysem w lutym 2020 roku liczba pracowników w Holandii oscylowała na poziomie 9 057 000 zatrudnionych. Obecnie jest zaś 9 065 000, czyli nieco więcej niż przed kryzysem. Różnica w poziomie bezrobocia wynika zaś z ogólnej liczby ludności w Holandii w wieku aktywnym zawodowo (więcej osób weszło na rynek pracy niż przeszło na emeryturę).

Zasiłki

Wraz ze spadkiem bezrobocia spada również liczba beneficjentów zasiłków dla bezrobotnych. Pod koniec czerwca pieniądze od państwa otrzymywało 238 tysięcy osób, czyli o 11 300 mniej niż w maju. Jest to również najmniejszy wynik od początku pandemii.

Dane statystyków i UWV potwierdzają również ekonomiści. Wskazują, iż coraz więcej firm poszukuje pracowników. Co ważne gospodarka powinna jeszcze przez co najmniej półtora roku mocno się rozwijać i odrabiać straty. Praca w Holandii czeka więc na człowieka.

rozliczenie podatku z Holandii