Mieszkańcy Niderlandów a zmiany klimatyczne

Jak wygląda postawa mieszkańców Niderlandów względem ekologii? Czy ludność krainy tulipanów powiela entuzjazm tamtejszych władz? Najnowsze wiadomości z Holandii prezentują wynik badań statystycznych w tym zakresie. 

To wina człowieka

Badania, którego wyniki opublikowało Ministerstwo Gospodarki i Klimatu nie pozostawiają złudzeń. „Zielone” poglądy w Niderlandach to nie tylko pomysły decydentów, ale również sposób myślenia praktycznie całego narodu. Dwie trzecie populacji tego niewielkiego europejskiego kraju uważa, że człowiek jest całkowicie lub w dużym stopniu winny obecnie przyśpieszającym zmianom klimatycznym. 72% dorosłych Holendrów przyznaje, iż zmiany klimatu nie są wymysłem ekologów. Tylko 21 procent uważa, że w przypadku zmian klimatu nie mówi się wszystkiego i nie jest ich w 100% pewna. Siedmiu na 100 mieszkańców zaprzecza zaś temu, by takowe zjawisko w ogóle miało miejsce.

 

Badania przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 2478 Holendrów. Ukazały one, jak pisaliśmy wyżej, że zmiany klimatu to wynik działań człowieka. 24% społeczeństwa uważa, iż jest to tylko i wyłącznie zasługa naszych działań, a 43% jest zdania, iż działalność człowieka nie zapoczątkowała tego procesu, ale znacznie go zintensyfikowała. Pozostała 1/3 ankietowanych jest zdania, iż zmiany klimatu to naturalne okresowe zjawisko lub nie ma zdania w tej sprawie.

 

Obawa o wnuki

Zaprezentowane w badaniu wiadomości z Holandii wskazują również to, iż sześciu na dziesięciu mieszkańców Niderlandów jest zaniepokojona przyszłością. Ludzie nie są bowiem pewni zmian, jakie nastąpią i jak będzie wyglądał świat dla ich dzieci i wnuków. Dotyczy to zarówno problemów związanych z ekologią i zmianami klimatycznymi na skalę światową, jak i w ich ojczyźnie. Tutaj na pierwsze miejsce wysuwają się kwestie związanie z wydobyciem gazu w rejonie Groningen.

 

Odpowiedzialni za to są wszyscy inni

Wysoką świadomość proekologiczną Holendrów widać również na innych polach. Większość ankietowanych uważa, że walka ze zmianami klimatu zarezerwowana jest dla dużych firm, korporacji międzynarodowych i rządu. Tylko niektórzy widzą w walce o lepsze jutro również swoją rolę jako społeczeństwa, które dba o swoje otoczenie i zachowuje się w tym zakresie odpowiedzialnie. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy Niderlandów nie są ekologiczni. Sześćdziesiąt procent z nich uważa, że może przyczynić się do stworzenia bardziej zrównoważonego społeczeństwa. Robią więc bardzo dużo, by chronić środowisko. Niestety uważają, iż ich rola jest zbyt mała, by dzięki temu coś mogło zmienić się na lepsze.

 

Interesują Cie najnowsze wiadomości z Holandii? Odwiedź naszą stronę główną.