Koronawirus w Holandii raport z dnia 6 kwietnia 2020

Mapa przedstawia liczbę zmarłych w odniesieniu do 100 000 mieszkańców danego regionu.

koronawirus raport liczba zmarłych

Tabela dotycząca liczby chorych w odniesieniu do grupy wiekowej. Kolumny oznaczają odpowiednio grupę wiekową, ilość wszystkich zakażonych, ilość przyjętych do szpitala, ilość zmarłych. Dodatkowo dane te oprócz wyników liczbowych podawane są procentowo.

Koronawirus w Holandii raport z dnia 6 kwietnia 2020

Ludzie zakażeni wirusem

18 803 * (+952 w ciągu 24 godzin)

Przyjęcia do szpitala

7,135 (+260 ciągu 24 godzin)

Osoby zmarłe z COVID-19

1 867 ** (+101 ciągu 24 godzin)

Rzeczywista liczba infekcji nowym koronawirusem jest wyższa niż liczba wymieniona tutaj. Wynika to z faktu, że nie wszyscy są badani pod kątem możliwego zanieczyszczenia.
** Pomiędzy dniem zgonu a dniem podania przez RIVM może występować opóźnienie. 


źródło: rivm.nl

hospitalizacje

Ilość hospitalizowanych względem 100 000 pacjentów