Kobiety masowo molestowane i nękane w Holandii

Kobiety masowo molestowane i nękane w Holandii

Najnowsze dane zaprezentowane przez CBS, czyli Holenderski Urząd Statystyczny nie pozostawiają na mieszkańcach Niderlandów suchej nitki. Wyniki badania wskazują bowiem, iż dwie trzecie młodych kobiet jest molestowanych lub zastraszanych na ulicy. Czyżby Holandia była krajem drapieżców seksualnych?

rozliczenie podatku z Holandii

Szeroka definicja

Sytuacja w kraju tulipanów jest zła, ale czy tragiczna? Zależy jak na to spojrzeć. Każda forma molestowania, każda forma przemocy seksualnej jest zła i wymagająca skrytykowania, nagłośnienia, a często i ukarania. Działania tego typu mają jednak różną „moc”. Słowo to może nie jest zbyt trafne, niemniej przy szerokim sposobie definiowania molestowania warto go użyć.

 

Gwizdanie

Jak wskazują bowiem wyniki badania, najczęstszą formą molestowania, czy według niektórych zastraszania ulicznego jest – gwizdanie. CBS wskazuje, iż w ubiegłym roku około połowa dziewcząt i młodych kobiet w wieku od 12 do 25 roku życia padła jego ofiarą. Jak to rozumieć? Gdy przechodziły, ktoś widząc je, zagwizdał na ich widok.

 

Obelgi

40% respondentek wskazuje, iż podczas gdy szły ulicą, ktoś odezwał się do nich w obraźliwy, dwuznaczny lub irytujący sposób. Chodzi tu o niewybredne komplementy, komentarze na temat wyglądu, stroju czy zaproszenia do przedłużenia gatunku.

 

Ścigane

Co czwarta młoda kobieta wskazuje, iż padła ofiarą sytuacji, w której, jej zdaniem, ktoś ją ścigał lub śledził, szedł za nią przez dłuższy czas z utkwionym w nią wzrokiem. Działanie to, zdaniem ankietowanych pań, jest najgroźniejszą formą ulicznego nękania. Wzbudza największe obawy i strach, a często powoduje również, iż śledzona musi decydować się na pewne niechciane wcześniej zachowania, typu, np. ucieczka do sklepu, czy wejście do kawiarni, by zgubić „ogon”.

 

Grupa wysokiego ryzyka

Grupą, która najczęściej pada ofiarą takiego nękania, są młode kobiety w wieku od 18 do 21 lat. Sytuacji tego typu doświadczyło aż trzy czwarte respondentek (75%). W grupie nastolatków w wieku od 14 do 18 lat 70% ankietowanych wskazało na ten problem. 85% wszystkich przepytanych kobiet wskazuje, iż nie czuje się bezpiecznie.

 

Reakcje

Jak na tego typu nękanie, molestowanie werbalne reagują kobiety? Większość z nich stara się je ignorować, nawet nie patrząc w stronę, z której dobiega gwizdanie czy niewybredne komentarze (64% ankietowanych). Czasem, gdy sytuacja wydaje się groźniejsza, np. ma miejsce śledzenie, kobiety szukają towarzystwa lub dzwonią do kogoś (37% ankietowanych). Stosunkowo rzadko przybierają postawę konfrontacyjną, czyli odpowiadają na zaczepki (25% ankietowanych), tudzież chwytają za „broń”: parasolkę, pęk kluczy czy schowany w torebce gaz pieprzowy (18% ankietowanych). Tylko dwa procent ankietowanych kobiet zgłasza tego typu sprawy na policję.

Źródło: Ad.nl
Źródło: Cbs.nl