Holendrzy rozpoczęli maraton egzaminów końcowych

Holendrzy rozpoczęli maraton egzaminów końcowych

Wczoraj w Polsce nasze dzieci zasiadły do pierwszego ważnego egzaminu, który może zadecydować o ich przyszłości – tego kończącego podstawówkę. Ponad tysiąc kilometrów dalej 191 tysięcy ich nieco starszych kolegów, uczniów szkół średnich, również złapało za długopisy, rozpoczynając centralny, pisemny egzamin końcowy.

rozliczenie podatku z Holandii

W Holandii rozpoczął się maraton egzaminacyjny. Wczoraj egzaminy z historii i ustroju państwa (odpowiednik naszego WOS'u), zdawali uczniowie przedzawodowego szkolnictwa średniego. Oprócz tego absolwenci VMBO-KB i VWO pisali egzamin z biologii. Uczniowie ogólniaków zdawali matematykę. Uczęszczający zaś do Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs - Gemengd/Theoretische Leerweg, co można nieco porównać do naszego technikum, zdawali zaś angielski i niderlandzki. Egzaminy w zależności od szkół i przedmiotów będą trwały jeszcze przez dwa tygodnie. Ostatnie będą mieć miejsce 29 maja.

 

Jak kształcą się Holendrzy

Patrząc na egzaminy, można zobaczyć, jak kształcą się Holendrzy. Większość podchodzących do sprawdzianów umiejętności i wiedzy uczęszcza do szkół średnich przedzawodowych, mowa tu bowiem aż o 96 tysiącach uczniów. Oprócz tego do egzaminów przystępuje 56 tysięcy chodzących do liceów ogólnokształcących i 39 tysięcy studentów VWO, czyli szkół średnich, które przygotowują do późniejszej edukacji na uniwersytetach. Sam skrót można bowiem przetłumaczyć jako Przygotowawcze Szkolnictwo Akademickie.

Plecak na maszt

Uczniowie z majowej sesji egzaminacyjnej otrzymają wyniki 12 czerwca. Wtedy to na wielu domach będą powiewać flagi i plecaki, które będą przymocowane do szczytu masztu. Dla niektórych może się to wydawać dziwne. W krainie tulipanów jest to jednak swoisty symbol zakończenia edukacji i pozytywnego zdania egzaminów.
Ci, którym się nie uda i otrzymają wynik negatywny, będą mogli spróbować jeszcze raz w terminie poprawkowym. Ten rozpocznie się 18 czerwca.

 

Problemy

Jak co roku przy okazji egzaminów Krajowy Komitet Akcji na rzecz Studentów prowadzi punkt, w którym uczniowie mogą zgłaszać swoje skargi dotyczące egzaminów końcowych. Czy ludzie z Komitetu otrzymują wiele zgłoszeń? W 2023 roku do egzaminów podchodziło 186 tysięcy uczniów, którzy wysłali ponad 312 tysięcy skarg. Komitet nazwał tę sytuację niepokojącą, wskazał jednak, iż nie jest to wina samych egzaminów. Tak duża ilość zgłoszeń miała wynikać ze złego przygotowania uczniów, co było efektem zdalnego nauczania podczas pandemii. Jeśli jednak w tym i następnych latach liczba zgłoszeń będzie na podobnym poziomie, sprawę będzie trzeba dogłębnie zbadać.

 

 

Źródło:  Nu.nl