Dobre wieści z holenderskiego rynku pracy

Dobre wieści z holenderskiego rynku pracy

Bardzo dobre wieści docierają do nas z holenderskiego rynku pracy. Jak donosi Holenderski Urząd Statystyczny (CBS), w lutym bezrobocie w krainie tulipanów spadło do poziomu najniższego od 2003 roku. Pracę udało się znaleźć nawet wielu młodym ludziom, którzy bardzo dotkliwie odczuli kryzys gospodarczy związany z COVID-19.

rozliczenie podatku z Holandii

Młodzież wraca do pracy

Wiadomości z rynku pracy od dłuższego czasu napawały optymizmem. Niderlandzka gospodarka wyszła z kryzysu związanego z pandemią obronną ręką. Znów zaczęła bujnie się rozwijać, nie tyle nadrabiając straty, co wchodząc na nowy wyższy poziom. Mimo tego jednak wielu młodych ludzi miało problem ze znalezieniem zatrudnienia. Były to bowiem osoby, które przed pandemią pracowały w gastronomii lub innych branżach dotkniętych epidemią. Na szczęście lutowe liberalizacje i ponowne otwarcie gospodarki rozwiązały ten problem.

 

Bezrobocie na poziomie 3,4%

Jak podaje CBS, w lutym w Królestwie Niderlandów było 336 tysięcy bezrobotnych. Oznacza to, iż stopa bezrobocia osiągnęła poziom 3,4% i jest to wartość najniższa od 2003 roku. Wtedy jednak stopa ta nie była niższa, a Urząd Statystyczny po prostu zaczął śledzić dane z dokładnością miesięczną. Jeśli zaś porównywać dane z lutego do stycznia widzimy spadek bezrobocia o 0,2%. W styczniu bowiem bezrobocie było na poziomie 3,6%. Jeśli zaś chodzi o dane liczbowe, to od ostatnich trzech miesięcy liczba bezrobotnych spada średnio o 8 tysięcy na 30 dni.
Dane te widać również w informacjach przekazanych przez UWV. W lutym urząd wydał zasiłki 187600 osobom, czyli o 5300 mniej niż w styczniu. Gdy zaś porównamy to do danych ze stycznia 2021, to okaże się, że liczba świadczeniobiorców spadła o ponad jedną trzecią.

Praca czeka na człowieka

Spadek bezrobocia w Holandii oznacza również, iż pracodawcom coraz trudniej jest znaleźć pracownika. Co to oznacza? Z jednej strony to, iż pracodawcy, szukając kadr, stają się mniej rygorystyczni, dzięki czemu zatrudnienie mogą znaleźć osoby trwale bezrobotne, bez odpowiednich kwalifikacji. Firmy oferują im nawet specjalistyczne szkolenia. Z drugiej strony jest to ogromna szansa dla polskich migrantów na uczciwą, dobrze płatną pracę. Pracę bez problemów powinny też znaleźć osoby uciekające z Ukrainy. Rynek w Niderlandach jest obecnie w takiej sytuacji, iż wchłonie praktycznie każdą ilość rąk do pracy.

 

rozliczenie podatku z Holandii

Źródło:  Nu.nl