Co czwartemu najemcy domu ledwo starcza do pierwszego

Zdaniem Nibud jedna czwarta holenderskich najemców nieruchomości, ma problemy finansowe. Ponad 800 000 osób płaci tak duże czynsze, że nie stać ich na godne życie.

Nibud to niezależna fundacja zajmująca się badaniem i informowaniem, w zakresie doradztwa finansowego, gospodarstw domowych. Ich zdaniem sytuacja na rynku mieszkaniowym robi się coraz trudniejsza. 800 000 ludzi musi bowiem każdego dnia kalkulować wydatki i maksymalnie się ograniczać, by starczyło „do pierwszego”. Wszystko z powodu stale rosnących czynszów i opłat za wynajem. W najcięższej sytuacji mają znajdować się osoby samotne, beneficjenci świadczeń socjalnych i najemcy w wieku 25-45 lat. Poważne problemy mają też osoby wymagające kosztownych, specjalistycznie przygotowanych domów, jak np. poruszający się na wózkach inwalidzkich.

 

Ceny w górę

Wysokie czynsze sprawiają, że lokatorom wynajętych mieszkań zostaje niewiele pieniędzy na rekreację, transport, zabawę czy sport. To jeszcze nie stanowiłoby tak dużego problemu, gdyby nie to, iż wielu z nich w przypadku choroby lub innych nieuniknionych kosztów związanych z opieką zdrowotną, musi nie tyle zrezygnować z karnetu na siłownie, ale również miesięcznego biletu autobusowego, dzięki któremu dojeżdżał/dżała do pracy, a nawet zacząć oszczędzać na jedzeniu. W przeciwnym razie bowiem może nie wystarczyć na leki czy inne nie ujęte w ubezpieczeniu zdrowotnym pozycje.

 

Pułapka

Nibud wskazuje, że wielu wynajmujących mieszkania utknęło w pewnego rodzaju pułapce. Problemy finansowe związane ze zbyt wysokim czynszem powodują, iż zaczynają mieć problemy ze spłatami comiesięcznych zobowiązań. To zaś sprawia, iż nie dostaną oni kredytu, który pozwoli im np. kupić tańsze mieszkanie. Niedobory mieszkań powodują zaś, że nie mają też jak wynająć coś tańszego. Tkwią więc w zawieszeniu, które w sytuacji kryzysowej takiej jak zwolnienie z pracy czy wypadek, może spowodować utratę płynności finansowej, eksmisję a w rezultacie nawet bezdomność.

 

Domy są bezpieczniejsze

Eksperci wskazują na jeszcze jedną zależność. Osoby, które zdecydowały się na zakup własnego mieszkania czy domu. Nawet często w drogim kredycie mieszkaniowym dużo rzadziej mają problemy finansowe. Szacuje się, iż dotyczą one tylko około 10% populacji. Jest to więc niewielki procent w porównaniu z 40% grupą wynajmujących, którym grozi utrata płynności finansowej.

 

Dane te spowodowały, że Nibud wzywa spółdzielnie mieszkaniowe, firmy i osoby prywatne wynajmujące mieszkania, by przeanalizowały przystępność opłat pod kątem swoich lokatorów. Wskazuje bowiem, iż niższy czynsz zapewni lepszą ściągalność, bowiem więcej mieszkańców nie będzie musiało wybierać, co jest ważniejsze jedzenie, zdrowie czy opłaty. Nie wiadomo jednak, jak do sprawy podejdą podmioty oferujące nieruchomości na wynajem. Wszystko dlatego, iż dzięki swojej niezależności, Nibud nie ma też żadnej mocy sprawczej i nie może wywierać wpływu innego jak apele w mediach, czy prezentowanie sytuacji politykom.