Studia w Holandii – koszty, wymagania, aplikacja

Studia w Holandii – koszty, wymagania, aplikacja

Holandia to państwo, którego uczelnie oferują szeroki wybór kierunków w języku angielskim. Co roku o miejsce na niderlandzkich uniwersytetach ubiegają się uczniowie z całego świata. Dowiedz się, ile kosztują studia w Holandii, jakie są wymagania i na co zwrócić uwagę podczas aplikowania.

Studia w Holandii

System szkolnictwa wyższego w Holandii jest podobny do polskiego. Pierwszy stopień nauki na uniwersytecie trwa trzy lata. Po ukończeniu go studenci uzyskują tytuł Bachelor, czyli odpowiednik naszego licencjatu. Na uczelniach technicznych etap ten trwa cztery lata – podobnie jak zdobycie stopnia inżyniera w Polsce. Po zakończeniu pierwszego etapu studiów można podjąć się jedno- lub dwuletniego studium magisterskiego, zwanego Masters. Jeśli chce się kontynuować ścieżkę akademicką, jako magister można przystąpić do szkoły doktoranckiej, która trwa 4 lata.

Studia Holandia – jak wyglądają?

Studenci, którzy wyjechali do Holandii cenią sobie wysoki poziom nauczania. W przeciwieństwie do wielu polskich uczelni, w Niderlandach nauka opiera się przede wszystkim na zdobywaniu praktycznych umiejętności. Metoda ta nazywana jest problem-based learning. Polega to na tym, że studenci zamiast uczyć się reguł i zasad na pamięć, spędzają czas na rozwiązywaniu problemów, z którymi w przyszłości spotkają się w swojej branży. Przygotowuje się ich zatem do stawiania czoła wyzwaniom, które czekają na nich w prawdziwym życiu. Ponadto, zajęcia odbywają się w małych grupach, co zapewnia świetny kontakt między pracownikami naukowymi a studentami. W ten sposób tworzy się środowisko wspierające rozwój i ambicje młodych ludzi.

Holandia studia – zalety

Osoby, które decydują się na studia w Holandii, wybierają to państwo głównie ze względu na to, że jest to wysoko rozwinięty kraj. Jest to ten sam powód, dla którego Niderlandy przyciągają wielu zagranicznych inwestorów – co z kolei stwarza miejsca pracy i możliwości rozwoju dla absolwentów uczelni wyższych. Ponadto poziom satysfakcji z życia jest także znacznie wyższy niż w krajach Europy Wschodniej. Wiele młodych osób po maturze, planując swoją przyszłość myśli o wyjeździe za granicę. Holandia jest nowoczesnym, tolerancyjnym krajem, w którym poziom świadczeń socjalnych również jest wysoki. Wszystkie te czynniki, a także wysoki poziom nauczania i stosunkowo niskie czesne, co roku przyciągają do Niderlandów tysiące zagranicznych studentów.

Studia w Holandii – wymagania

Aplikacja na studia przebiega podobnie na większości uczelni w Holandii. Rekrutacja zaczyna się jednak dużo wcześniej niż na polskich uczelniach, bo już w styczniu. Maturzyści zainteresowani studiami w Niderlandach powinni zatem na bieżąco sprawdzać strony uniwersytetów, na których chcą studiować. Wymagania, jakie należy spełnić, aby dostać się na studia w Holandii, zależą od konkretnej uczelni. Zazwyczaj jednak są to:

  • list motywacyjny oraz rekomendacja, np. od wychowawcy w liceum,
  • oceny ze świadectwa oraz wyniki maturalne,
  • znajomość języka angielskiego, potwierdzona odpowiednim certyfikatem.

Konieczne jest także zdobycie pozwolenia na pobyt. Taki dokument uzyskuje się w lokalnym urzędzie gminy, którą się zamieszkuje. Tego typu formalności załatwia się już po akceptacji przez uczelnię.

Aplikacja na studia w Holandii – na co zwrócić uwagę?

Proces rekrutacji na uniwersytetach w Holandii przebiega nieco inaczej niż w Polsce. Największe znaczenie dla komisji rekrutacyjnej ma bowiem zaangażowanie, osobowość i motywacja kandydata, a nie jego wyniki w nauce. Nie oznacza to, że oceny nie mają znaczenia. Nie determinują one jednak wyniku aplikacji – dlatego też niemożliwe jest określenie progów punktowych, tak jak robią to polskie uczelnie. Warto więc zadbać o stworzenie niepowtarzalnego i zapadającego w pamięć listu motywacyjnego, który przekona komisję o zaangażowaniu i ambicjach kandydata.

Ile kosztują studia w Holandii?

Studia w Holandii są płatne. Czesne jednak nie jest tak wysokie, jak np. w Wielkiej Brytanii czy w USA. Wynosi ono od tysiąca do dwóch i pół tysięcy euro rocznie. Są to stawki dla obywateli Unii Europejskiej, po zniżce – mieszkańcy innych krajów muszą płacić więcej. Studenci poniżej 30. roku życia mogą ubiegać się o grant finansowy. Jego wysokość w ubiegłym roku akademickim wynosiła 400 euro miesięcznie. Pozwala to na opłacenie czesnego i części wydatków związanych ze studiowaniem.

Studia w Holandii – koszt życia

Poza opłatami za studia, należy wziąć pod uwagę również koszt życia w Holandii. Jest on zdecydowanie wyższy niż w Polsce. Szacuje się, że na bieżące wydatki osoba studiująca powinna przeznaczyć około 1000 euro miesięcznie. Kwota ta obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie się oraz opłaty związane z ubezpieczeniem. Koszt utrzymania zależy oczywiście od stylu życia oraz zamieszkiwanego miasta – Amsterdam jest znacznie droższy niż np. Ultrecht. Popularnym rozwiązaniem jest praca dorywcza. Pomocne są też zniżki studenckie, m. in. na komunikację miejską. Można także ubiegać się o pożyczkę studencką, która pozwala na opłacenie czesnego i części kosztów życia. Warunki jej spłaty są często znacznie łagodniejsze niż w przypadku zwykłych kredytów.