Rozwód w Holandii – przepisy, warunki, dofinansowanie

Rozwód w Holandii – przepisy, warunki, dofinansowanie

Rozwód należy do jednych z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu. Jest to trudne zarówno dla małżonków, jak i ich rodzin. Skomplikowane procedury i formalności wcale nie ułatwiają tego procesu. Jak wygląda rozwód w Holandii?

Rozwody w Holandii

W Holandii rozwodem kończy się około połowa małżeństw. W Polsce jest to około jednej trzeciej. Różnica ta wynikać może z innego podejścia Holendrów do związków, zwłaszcza tych kościelnych – w przeciwieństwie do Polski, nie jest to państwo religijne. Ponadto procedury związane z rozwiązaniem małżeństwa w Niderlandach są znacznie prostsze niż w Polsce. Najważniejszą różnicą jest to, że najczęściej nie orzeka się strony winnej rozpadowi związku. W niektórych przypadkach rozwodnicy nie muszą nawet stawać przed sądem, aby zakończyć małżeństwo.

Rodzaje związków w Holandii

To, w jaki sposób przebiega rozwód w Holandii, zależy w dużej mierze od rodzaju związku, w jakim para była. Poza tradycyjnym małżeństwem (huwelijk), wyróżnia się także:

  • zarejestrowany związek partnerski (geregistreerd partnerschap) – daje podobne uprawnienia co małżeństwo, jednak zamiast brać ślub, związek rejestruje się w urzędzie cywilnym;
  • partnerstwo domowe (wettelijke samenwonen) – oficjalny związek, którego formalnym dowodem jest wspólny adres zameldowania;
  • kontrakt wspólnego życia (samenlevingscontract) – to umowa zawarta przez partnerów przed notariuszem, jej treść może być praktycznie dowolna, nie daje jednak takich uprawnień, co zalegalizowanie związku.

Formalności związane z rozstaniem zależą od stopnia sformalizowania związku. Dwa ostatnie przypadki nie wymagają składania wniosku do sądu – wystarczy zgłosić fakt zakończenia pożycia do notariusza.

Rozwód w Holandii – jak przebiega?

Związek małżeński w Holandii można zakończyć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest tradycyjny rozwód, który kończy wszelkie prawne związki między partnerami. Niektóre pary zamiast tego decydują się na separację, czyli prawną kontynuację małżeństwa bez prowadzenia wspólnego życia. Zazwyczaj są to osoby wierzące, którym religia nie pozwala na rozwód.

Warto zaznaczyć, że otrzymanie rozwodu nie wymaga od pary pozostawania w separacji przed prawnym zakończeniem związku. Decyzja o rozwiązaniu małżeństwa może być niemal natychmiastowa.

Aby otrzymać rozwód w Holandii należy złożyć wniosek do sądu. W celu uniknięcia długich rozpraw, warto zawrzeć w nim ustalenia dotyczące podziału majątku, alimentów czy opieki nad dziećmi. Taki dokument musi przygotować prawnik. W przypadku rozstania w zgodzie warto zatrudnić jednego adwokata i wspólnie ustalić szczegóły rozwodu – uniknie się w ten sposób wysokich kosztów. Po rozpatrzeniu wniosku sąd powiadamia rozwodników pisemnie o decyzji w sprawie udzielenia rozwodu. Nie ma potrzeby stawiania się na rozprawie.

Rozwód z orzeczeniem strony winnej

Nie każdy rozwód może przebiec w atmosferze pokojowej. W przypadku, gdy o rozwiązanie małżeństwa wnioskuje tylko jedna strona, należy liczyć się z koniecznością stawiania się na rozprawach. W zależności od posiadanego majątku czy potomstwa, sprawa może ciągnąć się nawet kilka miesięcy. Konieczne jest wtedy zebranie dowodów i powołanie świadków. Sprawia to, że koszty procesu znacznie rosną, głównie ze względu na godziny pracy prawnika. Warto więc spróbować uzgodnić warunki rozwodu z partnerem, jeśli ma się taką możliwość.

Po rozwodzie

Decyzja sądu nie jest równoznaczna z udzieleniem rozwodu. Orzeczenie od sędziego musi zostać przekazane do Huwelijksgoederenregister, czyli oficjalnego rejestru małżeństw i związków partnerskich. Zajmuje się tym prawnik, który prowadził sprawę. Formalność ta musi zostać dokonana w okresie 6 miesięcy od otrzymania decyzji – w przeciwnym wypadku rozwód zostaje sfinalizowany.

Koszty i dofinansowanie do rozwodu w Holandii

Koszt rozwodu w Holandii zależy przede wszystkim od liczby spraw spornych, które są rozwiązywane drogą sądową. Każda ze stron musi liczyć się z koniecznością zatrudnienia adwokata. W Holandii usługi radców prawnych są wysoko cenione – ich cena to około 150-200 euro za godzinę pracy. Często mogą oni sobie naliczać także dodatkowe opłaty, warto więc poprosić o wycenę z góry. Kolejnym kosztem jest opłata sądowa, którą wnosi się jednorazowo i wynosi ona około 300 euro.

Koszt rozwodu w Holandii wynosi zatem od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy euro. Są to duże kwoty, jednak holenderski rząd oferuje program dofinansowań w szczególnych przypadkach. Z dotacji do pomocy prawnej mogą skorzystać m.in. osoby będące ofiarami przemocy domowej. Wysokość dofinansowania zależy od dochodów. Aby sprawdzić, czy dana sprawa kwalifikuje się do dotacji, należy skontaktować się z Raad voor Rechtsbijstand, czyli Radą Pomocy Prawnej. Na ich stronie internetowej można znaleźć informacje dotyczące prawników i mediatorów oraz limitu dochodów dla dofinansowania.