Podwójne obywatelstwo w Holandii – czy można je mieć?

Podwójne obywatelstwo w Holandii – czy można je mieć?

Wielu Polaków, którzy wyjechali do pracy w Holandii zakłada tam rodziny i osiedla się na stałe. Jak wygląda wtedy kwestia ich narodowości? Dowiedz się, czy w Holandii można mieć podwójne obywatelstwo i kto może się o nie ubiegać.

Podwójne obywatelstwo – co to znaczy?

Osoba, która posiada podwójne obywatelstwo, przynależy do dwóch krajów naraz. Oznacza to, że przysługują jej zarówno obowiązki, jak i przywileje związane z dwoma państwami. Podwójne obywatelstwo przyznaje się osobom, które np. mieszkają w danym państwie kilka lat, a pochodzą z innego, są w związku małżeńskim z osobą z innego kraju lub w innych przypadkach. Prawo dotyczące przyznania podwójnej przynależności narodowej różni się między poszczególnymi krajami. W Polsce może ona zostać przyznana obcokrajowcom.

Podwójne obywatelstwo w Holandii – czy można się o nie ubiegać?

Imigranci mogą zdobyć niderlandzki dowód osobisty przez naturalizację. Jest to sytuacja, w której obcokrajowiec mieszka na tyle długo w danym kraju, że może ubiegać się o obywatelstwo. W Holandii okres ten trwa 5 lat. Niderlandzkie prawo nie daje możliwości uzyskania podwójnego obywatelstwa poprzez naturalizację.

Oznacza to, że Polacy, którzy chcą uzyskać holenderską przynależność narodową, muszą zrzec się obywatelstwa polskiego. Konsekwencją tego jest m.in. utrata prawa do głosowania w polskich wyborach. Z drugiej strony daje prawo do udziału w tych holenderskich. Inną zaletą posiadania holenderskiego dowodu osobistego jest fakt, że potomstwo automatycznie będzie pełnoprawnymi Holendrami.

Kto może ubiegać się o holenderskie obywatelstwo?

Aby móc ubiegać się o holenderskie obywatelstwo, trzeba spełnić konkretne warunki. Najważniejszym z nich jest mieszkanie w Królestwie Niderlandów co najmniej 5 lat bez przerwy. Fakt ten należy udokumentować zaświadczeniem z urzędu gminy. Konieczna jest także znajomość języka niderlandzkiego co najmniej na poziomie A2, która jest sprawdzana podczas państwowego egzaminu. Należy także wyrazić pisemnie chęć zrzeczenia się dotychczasowego obywatelstwa. Ostatnim warunkiem jest nie bycie karanym przez ostatnie 4 lata. Kandydat musi być także osobą pełnoletnią.

Podwójne obywatelstwo Holandia – wyjątki

Ubieganie się o podwójne obywatelstwo w Holandii jest możliwe tylko w szczególnych przypadkach. Prośba musi być odpowiednio uzasadniona. Jednym z takich wyjątków jest wejście w związek małżeński z Holendrem lub Holenderką. Możliwe jest także podanie we wniosku argumentacji dotyczącej silnego związku emocjonalnego z państwem dotychczasowego obywatelstwa. Należy jednak pamiętać, że takie sytuacje rozpatrywane są indywidualnie i nie ma gwarancji uzyskania podwójnego obywatelstwa.

Holenderskie obywatelstwo – koszt

Jeśli decyduje się na zmianę obywatelstwa na holenderskie czy też chce się podjąć próbę uzyskania podwójnego obywatelstwa, należy się liczyć z pewnymi kosztami. Złożenie wniosku w urzędzie gminy w przypadku jednej osoby kosztuje 925 euro. W przypadku wnioskowania w tym samym czasie ze swoim partnerem za obie osoby zapłaci się w sumie 1181 euro. Jeśli składa się wniosek na siebie i swoje dziecko poniżej 18. roku życia, należy doliczyć 137 euro. Warto zaznaczyć, że kwota ta nie jest zwracana, jeśli wniosek zostanie odrzucony.

Obywatelstwo Holandia – czy to się opłaca?

Wielu Polaków, którzy mieszkają w Królestwie Niderlandów, decyduje się nie zrzekać swojego obywatelstwa. Dlaczego? Ponieważ proces ten wymaga skompletowania wielu dokumentów, a do tego jest dosyć kosztowny. Część nie chce także tracić swojego prawa do głosowania w wyborach do polskiego rządu. Warto zaznaczyć, że posiadanie holenderskiego obywatelstwa nie wpływa na możliwość korzystania z zasiłków ani ulg podatkowych. W urzędach socjalnych wnioski rozpatrywane są na podstawie zaświadczenia z gminy dotyczącego miejsca zamieszkania, a nie obywatelstwa. Polakom, jako obywatelom Unii Europejskiej, przysługują te same prawa, co Holendrom.

Podejmując decyzję o zmianie obywatelstwa na holenderskie należy rozważyć swoje potrzeby indywidualnie i liczyć się z konsekwencjami. Warto dobrze to przemyśleć przed złożeniem wniosku, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego wysoką cenę.