Jak zgłosić wypalenie zawodowe w Holandii?

Jak zgłosić wypalenie zawodowe w Holandii?

Wypalenie zawodowe jest dolegliwością, która doskwiera coraz większej liczbie osób pracujących. Niektóre kraje, w tym Holandia, oferują w związku z tym urlop lub inne benefity. Aby móc z nich skorzystać, należy zgłosić fakt wypalenia odpowiedniej instytucji. Dowiedz się, jak uzyskać orzeczenie wypalenia zawodowego i co w związku z nim przysługuje.

Wypalenie zawodowe – co to?

Syndrom wypalenia zawodowego jest stanem chronicznego zmęczenia spowodowanego długotrwałym i źle zarządzanym stresem związanym z wykonywanym zawodem. Najważniejszymi jego efektami jest brak zadowolenia z pracy, a co za tym idzie mniejsza motywacja i zaangażowanie w wykonywane zadania. Na syndrom wypalenia zawodowego składają się 3 składniki:

  • emocjonalne wyczerpanie, czyli uczucie pustki i braku sił wobec obowiązków zawodowych,
  • depersonalizacja, odczuwana jako bezosobowość, obojętność, okazująca się przez cyniczne podejście do ludzi,
  • niedocenianie własnych dokonań, obniżenie poczucia kompetencji, bagatelizowanie swoich sukcesów.

Syndrom ten wiąże się ze zdystansowaniem wobec pracy i wyczerpaniem, zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym. W skrajnych przypadkach może prowadzić do stanów lękowych i depresji.

Komu grozi wypalenie zawodowe?

Na syndrom wypalenia zawodowego najbardziej narażone są osoby, które wykonują zawody wymagające kontaktu z ludźmi. Są to więc lekarze i pielęgniarze, nauczyciele, policjanci czy też pracownicy społeczni. Zdystansowaniu wobec pracy sprzyja także niska motywacja, związana np. z ciągłym wykonywaniem powtarzalnych czynności. Syndrom może też powstawać w wyniku ciągłego stresu odczuwanego przez pracowników firm, które są nieprawidłowo zarządzane.

Wypalenie zawodowe – Holandia

Od 2022 roku syndrom wypalenia zawodowego uznawany jest przez Światową Organizację Zdrowia za jednostkę chorobową. Nie jest to jednoznaczne z uznaniem go za chorobę – jest to jedynie syndrom będący odpowiedzią na przewlekły stres zawodowy. Mimo tego, że nie jest to choroba, lekarz może wystawić L4 z tytułu wypalenia zawodowego. Takie zwolnienie lekarskie funkcjonuje dokładnie tak samo jak to, które dostaje się w przypadku przeziębienia lub grypy. To, w jakiej części jest to zwolnienie płatne, zależy od kontraktu podpisanego z pracodawcą. Czas trwania L4 ustala lekarz.

Jak zgłosić wypalenie zawodowe w Holandii?

Wiele osób ma trudności z rozpoznaniem u siebie objawów wypalenia zawodowego. Są one mylone ze zwykłym osłabieniem, przeziębieniem lub gorszym okresem. Często przyczyn złego samopoczucia szuka się również poza pracą. Jeśli jednak odczuwa się brak zainteresowania swoimi zadaniami zawodowymi, zdystansowanie i ciągłe zmęczenie, warto porozmawiać o tym z lekarzem. Może to być lekarz pierwszego kontaktu, psycholog lub psychiatra. Dokonają oni odpowiedniej diagnozy, a także wystawią dokumenty, które upoważniają do zwolnienia chorobowego.

Jak zgłosić wypalenie zawodowe w Holandii?

Aby zgłosić wypalenie zawodowe, należy albo skontaktować się z lekarzem zakładowym, albo z lekarzem z zewnątrz. W tym drugim wypadku, po dokonaniu diagnozy powinien on wystawić stosowne dokumenty, które należy przekazać lekarzowi zakładowemu. Potrzebne jest również zaświadczenie, które przekaże się do ubezpieczalni – na jego podstawie rozważana będzie refundacja kosztów terapii. W przypadku zdiagnozowania wypalenia zawodowego należy postępować tak samo, jak przy wystąpieniu innych chorób. Zgłasza się ten fakt do pracodawcy, przy czym nie jest konieczne informowanie go o tym, jaka jest przyczyna zwolnienia.

Wypalenie zawodowe – zapobieganie

Tak jak w przypadku wszystkich innych schorzeń, prewencja ma ogromne znaczenie. W Holandii funkcjonuje nawet narodowe biuro zajmujące się stresem i wypaleniem zawodowym – NCPSB. Regularnie przeprowadza ono wśród Holendrów ankietę dotyczącą ich samopoczucia w związku z wykonywanym zawodem. Co roku coraz więcej osób wykazuje symptomy wypalenia zawodowego. Sytuację znacznie pogorszyła pandemia, która wielu pracowników zmusiła do zmiany pracy i pogorszyła ich sytuację materialną, co znacznie zwiększyło poziom odczuwanego stresu.

Jeśli podejrzewa się u siebie syndrom wypalenia zawodowego, należy skontaktować się z lekarzem lub psychologiem. Kilka dni wolnego na zwolnieniu lekarskim da czas na odpoczynek i zebranie sił. Warto skorzystać z tego przywileju, jeśli odczuwa się taką potrzebę.