Bedą pieniądze dla pracowników tymczasowych?

Pakiet ratunkowy dla holenderskiej gospodarki zostanie rozszerzony o wsparcie dla pracowników tymczasowych. To dobra wiadomość dla pracujących w Holandii Polaków. Rząd Niderlandów w końcu zauważył, w jak trudnej sytuacji znaleźli się tzw. "uitzendkrachten". W ciągu najbliższych kilku dni zostanie uruchomiona pomoc finansowa w postaci kilkuset milinów euro. Wsparcie otrzymają osoby, które zostały zwolnione z pracy lecz nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Uruchamiany program będzie kierowany do osób, które utraciły pracę po 1 marca 2020r.

Dla kogo pomoc?

W pierwszej kolejności ze wsparcia skorzystają pracownicy tymczasowi oraz inne osoby zatrudnione na podstawie elastycznych umów o pracę. Dotychczas warunkiem uzyskania trzymiesięcznego zasiłku dla bezrobotnych było nieprzerwane zatrudnienie przez co najmniej 26 tygodni. Inną dość popularną formą zapomogi był bijstand uitkering wypłacany przez holenderskie gminy. Aby go otrzymać pracownicy gminni wnikliwie sprawdzali stan finansowy zainteresowanego zasiłkiem. W przypadku posiadania partnera także jego dochody i oszczędności brane były po uwagę. W przypadku nowej rządowej propozycji nie będzie takich obostrzeń.

Z informacji uzyskanych od CNV (związek zawodowy) co najmniej 275 tysięcy pracowników tymczasowych zostało dotkniętych koronawirusem. Duża część z tej grupy straciła pracę lub dochody znacząco się obniżyły. 'Uitzendkrachci" to pierwsze ofiary pandemii pustoszącej holenderską gospodarkę. Cięcie kosztów firmowych zazwyczaj zaczyna się od pracowników zatrudnionych na podstawie elastycznych umów o pracę. Krótki okres wypowiedzenia bądź jego brak działa na korzyść zatrudniającego.

Zapomniana grupa

Według jednego z polityków partii PvdA (Partii Pracy) Gijsa van Dijk'a, można już mówić o "zapomnianej grupie ludzi". "Ci ludzie potrzebują pomocy teraz a nie później", "Skoro wydaje się miliardy euro na ratowanie miejsc pracy nie można zapomnieć również o nich!"

Holenderski rząd wciąż zachęca firmy do utrzymywania aktualnego stanu zatrudnienia. Finansowe zachęty mają na celu utrzymanie stałych jak i tymczasowych miejsc pracy.  Pomimo solidnego wsparcia, duża część firm zwalnia lub będzie zwalniać pracowników. Aktualnie firmy mogą liczyć na 90% pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników (NOW).


Pomimo sowitego rządowego wsparcia, na przysłowiowy pierwszy ogień idą pracownicy delegowani przez uitzendbureau. Program "NOW" został bardzo pozytywnie przyjęty przez pracodawców, jednak został uruchomiony zbyt późno.

Czy Polacy zostaną objęci nowym programem?

Polacy jako obywatele EU mają takie same prawa do świadczeń socjalnych w Holandii jak jej obywatele. Ustawa o "Tymczasowych Środkach Nadzwyczajnych" zapewnia dopłaty do wynagrodzeń w wysokości maksymalnie 90%, dotyczy to także osób na kontraktach "nul­urencontract". Na koniec pozostaje postawić kilka ważnych pytań:

  • Czy Polacy będą mieć prawo do nowego zasiłku?
  • Co z Polakami, którzy "zjechali" już do Polski i są w trakcie kwarantanny?

...jakie będą odpowiedzi, dowiemy się już wkrótce.