Ambasada RP w Hadze
Alexanderstraat 23
2514JM Den Haag
[email protected]
Telefony:
+31(070)707011037 – infolinia konsularna
+31(070)707990100 – centrala Ambasady RP
+31(070)707011036 – telefon alarmowy czynny w godziny: 16.00-08.00 (soboty, niedziele, polskie i holenderskie święta)
Zintegrowany Telefon Dyżurny przeznaczony jest wyłącznie do kontaktu w sytuacjach nadzwyczajnych zgony, aresztowania, wypadki, etc. wymagających natychmiastowej interwencji konsula.