Holendrzy atakują Papieża Polaka

Papież Jan Paweł II wiedział o wykorzystywaniu dzieci

Holenderski portal AD i Trouw uderza w jedną z najczulszych nut dla wielu naszych rodaków. Niderlandzcy dziennikarze wskazują, iż nasz Święty Papież Jan Paweł II wiedział o problemie wykorzystywania dzieci przez duchownych. Co więcej, Wielki Polak miał posiadać te informacje jeszcze przed tym, jak został ogłoszony następcą Św. Piotra.

Śledztwo

Jak wskazują niderlandzkie media, opierając się na wieloletnich badaniach przeprowadzonych przez Trouw, Jan Paweł II jeszcze jako Kardynał Wojtyła miał wiedzieć o wykorzystywaniu dzieci i pedofili w kościele. Polak nie tyle słyszał o przypadkach mających miejsce gdzieś daleko na świecie, a wiedział o tych zaistniałych w jego w swojej własnej diecezji.

 

Bierność

Przyszły Papież jako Arcybiskup Krakowski, zdaniem Holendrów, miał wiedzieć o kilku przypadkach wykorzystywania dzieci przez księży. Przykładem ma tu być sprawa z 1971, kiedy to Wojtyła dowiedział się o tym, iż jeden z podległych mu duchownych znęcał się nad chłopcem. Kardynał, który w 1978 roku został wybrany na papieża i sprawował swoją funkcję do 2005 roku, nic jednak z tym nie zrobił. Miał pozwolić temu duchownemu kontynuować swoją posługę. Nawet gdy ów ksiądz został prawomocnie skazany przez sąd w 1973 roku, przyszły papież pozwolił mu pracować jako kapłan. Ksiądz został jedynie przeniesiony do innej diecezji, gdzie po pewnym czasie znów wykorzystał jednego z chłopców będących w jego nowej parafii.

 

Atak na świętość

Z informacji, jakie przekazują holenderskie media, jasno wynika, iż Papież Polak wiedział o pedofili, co więcej niejako przyzwalał na nią. Zamiast bowiem odsunąć opisywanego wyżej duchownego od posługi i pracy z dziećmi przeniósł go po prostu na inną parafię. Wiadomość ta dla wielu naszych rodaków to atak na świętość. Holenderscy dziennikarze uważają jednak, iż mają ku temu mocne dowody.

 

Śledztwo

Rewelacje te opierają bowiem na wieloletnich badaniach, jakie Trouw prowadziło w archiwach polskiej Służby Bezpieczeństwa. Reporterzy mieli przestudiować tysiące dokumentów, a ich efekty nie pozostawiają wątpliwości. Jeden z najwybitniejszych Polaków w historii wiedział o pedofilii w kościele i nic z nią nie robił.

Papież przestanie być świętym?

Holendrzy uważają, iż dokumenty z archiwów nie pozostawiają wątpliwości. Wskazują jednak, iż same archiwa budzą poważne kontrowersje. Wszystko dlatego, iż SB w PRL’u stosowało czasem bardzo „specyficzne” metody podczas uzyskiwania zeznań. Komuniści jawnie też walczyli z kościołem katolickim w Polsce. Nawet, jednak mimo tych zastrzeżeń, zdaniem holenderskich dziennikarzy, można stwierdzić, iż Papież Polak wiedział o pedofili w kościele i wiedział o niej dużo wcześniej, niż można było początkowo przypuszczać. Co więcej, za jego pontyfikatu walka z wykorzystaniem dzieci przez księży praktycznie nie miała miejsca. Czy więc jest to powód, by pozbawić Papieża Jana Pawła II tytułu świętego, zastanawiają się mieszkańcy Niderlandów.
Co o tym sądzicie Wy, szanowni czytelnicy?

 

 

Źródło:  Ad.nl