Jak wykupić ubezpieczenia zdrowotne w Holandii?

Jak wykupić ubezpieczenia zdrowotne w Holandii?

Ubezpieczenie zdrowotne jest niezwykle ważne dla każdego. Pozwala ono uniknąć kosztów związanych z nagłymi wypadkami, a w Holandii jest także warunkiem koniecznym, aby zostać zatrudnionym. Dowiedz się, jak je wykupić i na co zwrócić uwagę przy wyborze.

Ubezpieczenia zdrowotne Holandia

Zgodnie z panującym w Holandii prawem, każda osoba, która mieszka na terenie tego kraju ma obowiązek zarejestrować się u ubezpieczyciela zdrowotnego w ciągu czterech miesięcy od przyjazdu. Ma to na celu zapewnienie wszystkim mieszkańcom Niderlandów dostępu do opieki zdrowotnej. Ubezpieczenie to jest płatne – koszty te ponosi się samodzielnie lub przejmuje je pracodawca.

Polskie ubezpieczenie zdrowotne w Holandii – czy obowiązuje?

Osoby, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, nie są zwolnione z obowiązku wykupienia ubezpieczenia w Holandii. Brak niderlandzkiego ubezpieczenia może skutkować karą o wysokości 350 euro. Jeśli nawet po nałożeniu grzywny nie wykupi się ubezpieczenia, zostanie się przymusowo zarejestrowanym u jednego z ubezpieczycieli. W takim wypadku składka będzie automatycznie potrącana z pensji lub zasiłku. Nie da się więc uniknąć kupna ubezpieczenia w Holandii.

Jakie ubezpieczenie wybrać w Holandii?

Aby wykupić ubezpieczenie zdrowotne, należy samodzielnie skontaktować się z ubezpieczycielem. Warto korzystać z internetowych porównywarek polis, aby wybrać tę najbardziej korzystną. Najlepszym wyborem są duże, sprawdzone firmy. Warto pamiętać o tym, że standardowy pakiet ubezpieczenia zdrowotnego jest taki sam u wszystkich ubezpieczycieli – różnią się tylko wysokości składek.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Holandii – dla kogo?

Zgodnie z panującym w Holandii prawem, ubezpieczyciel nie może odmówić podpisania umowy na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Ani stan zdrowia, ani wiek nie mają w tym przypadku znaczenia – nie powinny mieć one wpływu również na wysokość składki. W Holandii system ubezpieczeń działa na zasadzie solidarności społecznej – oznacza to, że osoby zdrowe pokrywają koszty leczenia tych chorych poprzez swoją składkę ubezpieczeniową.

Podstawowe ubezpieczenie w Holandii – co obejmuje?

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje:

  • podstawową opiekę medyczną,
  • wizyty w szpitalach,
  • opiekę dentystyczną dla osób poniżej 18. roku życia,
  • opiekę nad kobietami w ciąży,
  • część terapii, w tym leczenie logopedyczne, terapię zajęciową, poradnictwo dietetyczne,
  • wyroby i produkty medyczne.

Jak wykupić ubezpieczenie w Holandii – krok po kroku

Po wybraniu ubezpieczyciela, należy wykupić polisę. W większości przypadków można zrobić to przez internet, a cały proces nie zajmuje więcej niż kilka minut. W formularzu na stronie podaje się swoje dane osobowe, w tym także numer BSN. Jest to odpowiednik polskiego numeru PESEL, który służy do identyfikacji mieszkańców Holandii. Aby go otrzymać, wystarczy zameldować się w urzędzie gminy.

Jak wykupić ubezpieczenie zdrowotne w Holandii – ubezpieczenie uzupełniające

Pakiety ubezpieczenia podstawowego nie różnią się między sobą, mogą jednak zostać wzbogacone o ubezpieczenie uzupełniające. Nie jest ono obowiązkowe – decydują się na nie tylko te osoby, które czują taką potrzebę. Ubezpieczyciele oferują różne rozszerzenia polisy. Najpopularniejsze z nich to te obejmujące zabiegi stomatologiczne i fizjoterapeutyczne, których nie zawiera pakiet podstawowy.

Uzupełniające ubezpieczenia zdrowotne w Holandii

Zakres dodatkowego ubezpieczenia, a także jego cena, zależy od ubezpieczyciela. Warto zdecydować się na polisę, która odpowiada indywidualnym potrzebom i problemom ze zdrowiem. Wiele ofert obejmuje pokrycie kosztów okularów i szkieł kontaktowych, a także homeopatycznych produktów medycznych.

Ubezpieczenie Holandia zdrowotne – koszt

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Holandii to miesięczny koszt około 120 euro. Ponadto funkcjonuje także tzw. ryzyko własne. Obecnie jest to kwota o wysokości 385 euro. Oznacza to wkład własny do kosztów leczenia, który musi pokryć każda osoba korzystająca z opieki zdrowotnej. Opłaca się ją raz w roku. Ubezpieczyciel pokrywa koszty medyczne wykraczające poza tę kwotę i objęte daną polisą.

Jak wykupić ubezpieczenie zdrowotne w Holandii – osoby niepełnoletnie

Koszt ubezpieczenia osób poniżej 18. roku życia ponosi państwo. Nie ma więc obowiązku opłacania składek na swoje dzieci. Konieczne natomiast jest zarejestrowanie ich u ubezpieczyciela. Należy to zrobić tak samo, jak w przypadku dorosłych – w ciągu czterech miesięcy od zamieszkania w Holandii. Podstawowe ubezpieczenie dla nieletnich jest nie tylko darmowe, ale również obejmuje więcej świadczeń niż to dla dorosłych – dzieciom przysługuje bezpłatna opieka dentystyczna.

Ubezpieczenia w Holandii – agencje pracy

W wielu przypadkach Polacy wyjeżdżają do pracy do Holandii przy pomocy agencji. Tego typu organizacje zajmują się wszelkimi formalnościami, takimi jak zarejestrowanie numeru BSN czy wykupienie ubezpieczenia. Zazwyczaj są to zbiorowe ubezpieczenia zdrowotne dla wszystkich pracowników, co sprawia, że składki są znacznie niższe. W takim przypadku konieczne jest pobranie od pracodawcy lub agencji karty ubezpieczenia, która jest dowodem na posiadanie polisy. Jest to bardzo ważny dokument, ponieważ to on upoważnia do korzystania z opieki zdrowotnej.

Ubezpieczenia Holandia – wyjątki

Są przypadki, w których nie ma się obowiązku pokrywania kosztów związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym w Holandii. Nie muszą go kupować osoby, które:

  • zostały oddelegowane do pracy w Holandii przez polskiego pracodawcę,
  • mają zarejestrowaną działalność gospodarczą w Polsce,
  • mają zarejestrowaną działalność gospodarczą w Holandii i w Polsce, ale w Polsce mieszkają na stałe,
  • mają zarejestrowaną działalność w Holandii, ale w Polsce pracują na etat.

Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii – zwolnienie z obowiązku

Jeśli spełnia się któryś z powyższych warunków, należy dopełnić jeszcze pewne formalności. Konieczne jest pobranie z ZUZ-u formularza A1. Stanowi on podstawę do zwolnienia z obowiązku wykupienia ubezpieczenia. Trzeba także posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUZ. Dokument ten upoważnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Holandii.

Ubezpieczenia w Holandii zdrowotne – dodatek do ubezpieczenia

Koszty ubezpieczenia w Holandii nie należą do niskich, funkcjonuje więc dodatek do ubezpieczenia, który pozwala opłacić polisę osobom o mniejszych dochodach. Ubiegać się o niego można wtedy, gdy dochód nie przekracza 26 316 rocznie euro w przypadku osób samotnych lub 32 655 euro rocznie w przypadku par. Istnieje również możliwość starania się o dodatek zdrowotny, który pozwala pokryć koszty polisy.