Biblioteka w każdej gminie

Biblioteka w każdej gminie

Czytelnictwo staje się w obecnym społeczeństwie coraz rzadsze. Coraz mniej osób sięga w ciągu roku po książkę. Problem ten dotyka nie tylko Polski, ale i Holandii. Dlatego też rząd w Hadze walcząc z tym problemem, chce zobowiązać każdą niderlandzką gminę do posiadania własnej dobrze wyposażonej biblioteki.

rozliczenie podatku z Holandii

W piątek sekretarz stanu odpowiedzialny za kulturę Gunay Uslu, stwierdził iż rząd chce zobowiązać każdy samorząd na szczeblu gminy do posiadania na swoim terenie pełnoprawnej biblioteki miejskiej. Polityk, na prośbę niderlandzkiego parlamentu, ma w najbliższych dniach przedstawić projekt ustawy dotyczący tej kwestii.

 

Duży problemem?

Czyżby więc w Holandii biblioteki przestały istnieć? Nie. Sprawa na szczęście dotyczy tylko ułamka niderlandzkich gmin. W większości bowiem miast i miasteczek biblioteki nadal istnieją i działają. Wedle sekretarza stanu obecnie tylko 15 samorządów w ogóle nie ma biblioteki lub ma placówki na swoim terenie, które nie spełniają wymagań jakościowych. Mimo tego, iż jest to „tylko” owe 15 gmin, to Usul chce, by rząd przeznaczył na nie dodatkowe 58,7 miliona euro, aby do 2025 rok w każdej gminie prężnie działała doskonale wyposażona biblioteka, z której będzie mogła korzystać lokalna społeczność.

 

Niezbędny obiekt

Projekt, aby biblioteka była w każdy mieście nie jest nowy. Już w zeszłym roku z taką samą inicjatywą wyszedł Mohammed Mohandis (PvdA), Lucille Werner (CDA) i Lis Westerveld (GroenLinks). Pomysł ten poparły wszystkie stronnictwa parlamentarne.
Jak mówi dziennikarzom Nu.nl Mohandis: „Biblioteka to podstawowa placówka, która należy do każdej gminy. Ludzie się w niej spotykają, coś się robi z analfabetyzmem, odrabia się tam pracę domową i mogę gadać bez końca”.

 

Społeczność

Przytoczony tu cytat wskazuje na jeszcze ważniejszą funkcję biblioteki niż samo wypożyczanie książek. Punkt ten, na mapie zwłaszcza mniejszych miejscowości, jest swoistą świetlicą, miejscem spotykania się lokalnej społeczności, inicjatorem wielu wydarzeń kulturalnych. Spaja więc lokalnych mieszkańców. Dlatego lokale tego typu muszą prężnie działać w każdej gminie i dlatego już w przyszłym roku dostaną dodatkowe 29,7 miliona euro na swoje działania. Obecnie bowiem ich całkowity budżet sięga 450 milionów euro.

 

rozliczenie podatku z Holandii

Źródło:  Nu.nl