Aanvraag WW – uitkering krok po kroku

Coś się kończy coś się zaczyna. Koniec jednej pracy jest szansą na kolejną lepszą. Zasiłek to tylko

Wypełnij otrzymany wniosek Aanvrag WW-uitkering

Wniosek tylko pozornie wyglada na skomplikowany, ale uwierz nie jest trudny. Wniosek wypełnimy wspólnie! Pamiętaj aby wniosek wypełniać pismem drukowanym.

Datum en handtekening:

UWV

Wpisz aktualną datę i podpisz się czytelnie. Brak odręcznego podpisu spowoduje odrzucenie wniosku (błąd formalny).

Pytanie 1.1 Geboortedatum

Wpisz swoją datę urodzenia w formacie DD/MM/RRRR.

Pytanie 1.2 Telefoonnummer

Wpisz swój numer telefonu (holenderski). Urząd UWV akceptuje wyłącznie numery holenderskie. Ważne aby numer był aktywny, UWV dzwoni z numerów ukrytych i robi to tylko raz.

Pytanie 1.3. E-mailadres

wpisz swój adres email. Warto aby był prosty typu imię[email protected]

Pytanie 1.4. Wat is uw leefsituatie

Getrouwd of gelijkgesteld met getrouwd - zaznacz tę opcję jeżeli:

  • Mieszkasz z Partnerem (mężem/żoną), z którym dzielisz koszty utrzymania / życia.
  • Belastingdienst uznał Was za Partnerów fiskalnych.
  • Zawarliście kontrakt małżeński.

Alleenstaand  woningdeler - zaznacz tę opcję jeżeli:

  • Masz 21 lat lub więcej.
  • Dzielisz mieszkanie z conajmniej jedną osobą (współmieszkańcem).

Kto nie jest współmieszkańcem?

  • Współmieszkańcy poniżej 21 roku życia.
  • Osoby studiujące mające prawo do dofinansowania do studiów.
  • Osoby mające umowę najmu na ten sam lokal (należy przesłać.

Alleenstaand

Jeżeli spełniasz co najmniej jeden z poniższych warunków to zaznacz opcję Alleenstaand.

  • Masz co najmniej 21 lat  i mieszkasz samodzielnie.
  • Masz 18, 19 lub 20 lat i nie jesteś w związku małżeńskim lub innym zarejestrowanym związku.

Pytanie 1.5. Op welk IBAN-rekeningnummer wilt u de uitkering krijgen?

Jeżeli konto należy do Ciebie  zaznacz opcję Eigen IBAN-rekeningnummer. Podane konto nie może być kontem oszczędnościowym.
Jeżeli konto należy do kogoś innego zaznacz opcję IBAN-rekeningnummer van ander.
Bewindvoerder gdy odbiorcą jest osoba trzecia np. brat, mąż, znajomy.
Werkgever - w przypadku gdy właścicielem rachunku jest pracodawca.
Naam bewindvoerder / werkgever wpisz imię i nazwisko albo nazwę  pracodawcy.

Pytanie 1.6. Wilt u dat wij loonheffingskorting op uw rekening toepassen?

W tym przypadku należy zaznaczyć "ja", w innym zaznaczenia "nee" UWV pobierze wiekszą zaliczkę na podatek dochodowy.

Pytanie 2.1. Vul de gegevens in van de werkgever bij wie u in dienst was toen u werkloos werd.

Podaj dane ostatniego pracodawcy (przed stratą pracy).

Bedrijfsnaam -  nazwa firmy, jeżeli zatrudniało Cię uitzendbureau należy podać nazwę pośrednika. Nie należy podawać nazwy firmy do której zostaliście oddelegowani.

Telefoonnummer - w tym miejscu podajemy telefon pracodawcy.

Pytanie 2.2. Czy pracodawca z pkt 2.1. posiada siedzibę za granicą (firma zagraniczna)?

Zaznaczamy nee jeżeli jest to holenderska firma np. Adecco, Tempo-Team etc.

Opcja ja w każdym innym przypadku  (sytuacja niezbyt częsta).

Pytanie 2.3. Op welke datum trad u bij deze werkgever in dienst?

Podaj datę początku zatrudnienia DD/MM/RRRR

Pytanie 2.4. Betaalde deze werkgever uw loon (volledig) door tot de datum dat u werkloos bent geworden?

Czy pracodawca wypłacił Ci wszystkie należne pieniądze (pełne wynagrodzenie)?

Jeżeli tak to ja, jeżeli nie to nee.

Pytanie 2.5. Werkte u voor werkgever buiten Nederland?

Czy pracowałeś dla swojego (holenderskiego) pracodawcy poza granicami Holandii?

Jeżeli tak to ja, jeżeli nie to nee.