100 000 dodatkowych zasiłków dla bezrobotnych

UWV - w Holandii zniknęło 125 tysięcy miejsc pracy

Z opublikowanych na przełomie czerwca i lipca informacji wnika, że liczba zasiłków dla bezrobotnych wypłacanych przez UWV zwiększy się w ciągu najbliższych osiemnastu miesięcy o ponad 106 000 świadczeń. Oprócz tego urząd ma wprowadzić nowe programy wsparcia dla potrzebujących mieszkańców Niderlandów.

We wtorek UWV poinformował, iż liczba zasiłków dla bezrobotnych w tym roku wzrośnie o około 84 000. Co oznacza rzeszę 306 500 świadczeniobiorców. Suma wypłaconych przez UWV środków, na które składają się nie tylko zasiłki dla bezrobotnych, ale i szereg innych świadczeń zamknie się w niebagatelnej kwocie 4,8 miliarda euro. Stanowi to wzrost o 1,2 miliarda w stosunku do grudnia 2019 roku.

 

Tendencja rosnąca

Szacuje się, iż również 2021 rok będzie wyglądał bardzo podobnie. Analitycy mówią o kolejnych dodatkowych 22 000 świadczeń. Spowoduję one, iż zasiłki dla bezrobotnych i innych potrzebujących zwiększą się do 5,4 mld euro. Dane te potwierdza między innymi Cebtralbe Biuro Planowania Zatrudnienia. Wariant ten oczywiście przedstawia pozytywny przebieg wydarzeń. Jeśli w przyszłym roku sytuacja na rynku pracy będzie niestabilna i zatrudnienie dla wielu grup społecznych będzie niepewne, koszty te mogą wzrosnąć nawet o dodatkowe 2,2 miliarda w 2021 roku.

Pełna oferta zasiłków i innych form wsparcia

Jak już wspomnieliśmy, koszty idące w miliardach nie są związane tylko i wyłącznie z zasiłkami dla bezrobotnych. Te bowiem stanowią tylko niewielki procent wszystkich wydatków. Jak wskazują członkowie zarządu UWV wprowadzenie takich przepisów, jak tymczasowe pomostowe środki zaradcze w zakresie zatrudnienia, a także rekompensaty dla poszczególnych dziedzin gospodarki spowodowały tak ogromne, prawie dwukrotne zwiększanie kosztów. UWV nie wypłacał pieniędzy bowiem tylko ludziom na zasiłku. Wsparcie otrzymywali również przedsiębiorcy, ludzie zatrudnieni na pełnym etacie, którym z racji kryzysu obcięto liczbę godzin pracy, osoby samozatrudnione, freelancerzy czy pracownicy na umowach typu flex. Wszystko to doprowadziło do ogromnego wzrostu kosztów.

 

Co dalej?

Z jednej strony mieszkańcy Królestwa Niderlandów powinni się cieszyć, iż władza zapewnia tak mocne wsparcie. Z drugiej jednak strony już teraz rodzi się pytanie o środki na ten cel. Rezerwy budżetowe bardzo szybko się skończą i by władza mogła nadal wypłacać zasiłki, będzie musiała pozyskać na to pieniądze. Jak wiadomo zaś, państwo nie posiada własnych finansów. Cały budżet składa się z tego, co zostało przekazane przez obywateli w podatkach. Czyżby w przyszłym roku miałaby więc wzrosnąć "danina na rzecz państwa"?